Điểm đến mới, Giá trị mới
GÓP Ý

Sân golf

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

Quy hoạch sân golf: Nelson & Haworth Golf Course Architects Nelson & Haworth (HK) Ltd.

Số hố golf: 27 hố

Độ dài của sân golf: Có 3 sân, mỗi sân 9 hố:

• Sân A với tổng chiều dài 3,635 yards

• Sân B với tổng chiều dài 3,448 yards

• Sân C với tổng chiều dài 3,083 yards

Số gậy tiêu chuẩn: Mỗi sân A, B có số gậy tiêu chuẩn là 36. Riêng sân C có số gậy tiêu chuẩn là 35.

Đơn vị đo: Yards

Loại cỏ: Sử dụng cỏ Paspalum Platinum và TifEagle

Đường xe điện: Được thiết kế chạy suốt sân golf

https://longbiengolf.vn/
https://longbiengolf.vn/catalog/view/theme/